Fundacja Perła Południa- wsparcie dla Rodzin z Ukrainy

11.03.2022

Szanowni Państwo!

Fundacja Perła Południa powołana została w celu wspierania instytucji działających na rzecz dobra publicznego w rożnych dziedzinach życia społecznego, m.in. pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna. Ma na celu również wyrównanie szans grup zagrożonych społeczeństw: m.in. uchodźców; wspieranie grup społecznych o specjalnych potrzebach, m.in. pomocą społecznej i humanitarną.

Wojna w Ukrainie wywołała masową migrację ludzi, głównie matek z dziećmi, uciekających przed niebezpieczeństwem wojny. Uchodźcy szukający pomocy, potrzebują nie tylko tymczasowego mieszkania, ale również niezbędnych ubrań, żywności, artykułów codziennego użytku oraz leków.

Fundacja Perła Południa w obecnej sytuacji geopolitycznej zaangażowała się w pomoc ukraińskim rodzinom, uciekającym przed koszmarem wojny. Chcąc pomóc tym rodzinom, zapewniliśmy w Hotelu Perła Południa zakwaterowanie z wyżywieniem, pomoc medyczną oraz rzeczową dla Ukraińskich rodzin- głównie matkom z dziećmi.

Potrzeby są ogromne, żeby zapewnić rodzinom z Ukrainy godne warunki bytowe- co wymaga sporego nakładu finansowego. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc materialną i przekazanie środków na finansowanie pomocy dla Rodzin z Ukrainy na konto Fundacji Perła Południa.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie Fundacji Perła Południa. Jesteśmy i będziemy #solidarnizUkrainą.

Wpłaty na poczet pobytu uchodźców z Ukrainy można wpłacać na konto fundacji:

Nr rachunku: Raiffeisen Bank Polska: PL 44 1750 0012 0000 0000 3590 5219

 

Dane Fundacji Perła Południa:

Fundacja Perła Południa                                                                                    

 33-343 Rytro, Rytro 380

tel. 691 520 243,  e-mail: joanna.walter@perlapoludnia.pl                                                                             

REGON: 365688350tel. 691 520 243,  

NIP: 7343543347

KRS: 0000642822

strona www: https://fundacjaperlapoludnia.pl