Zakręceni na Rytro

Zakręceni na Rytro

Regulamin promocji

1. Postanowienia ogólne

Program specjalny prowadzony jest pod nazwą Zakręceni na Rytro.
Organizatorem programu jest PBM Południe Tour Sp. z o.o. Hotel Perła Południa w Rytrze, 33 – 343 Rytro 380. Program rozpoczął się w dniu 1.04.2011 roku i trwa bezterminowo.
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji.

2. Potrzebny słowniczek

Karta Zakręceni na Rytro /Karta Promocji/ – główna karta wydawana Uczestnikowi promocji przez recepcję hotelową .
Zakręcona Perełka – Punkt /naklejka/, którą uczestnik odbiera w recepcji hotelowej i nakleja na Karcie Promocji.

3. Warunki udziału w Programie Specjalnym Zakręceni na Rytro

Uczestnikiem Programu Specjalnego może być dorosła osoba, fizyczna która zgłosiła chęć uczestnictwa w Programie Specjalnym Zakręceni na Rytro.
Karta Promocji wydawana jest przez Recepcję Hotelu Perła Południa bezpłatnie na podstawie starannie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
Nadanie numeru ewidencyjnego Karty Promocji odbywa się w dniu jej wydania.
Karta Promocji służy do wklejania / kolekcjonowania Punktów, które Uczestnik Programu otrzymuje za zakup na określonych warunkach usług noclegowych, gastronomicznych i SPA.

4. Gromadzenie punktów

Posiadacze Karty Promocji
Uczestnik / Posiadacz Karty Promocji gromadzi Punkty na Karcie Promocji wg następujących warunków:
- zakup usługi noclegowej min 1 nocleg /z oferty standardowej lub pakietowej/
- zakup usługi gastronomicznej za min 150 zł /jeden paragon/
- zakup usługi SPA za min 150 zł /jeden paragon/
Uczestnik otrzymuje Punkty w recepcji hotelu Perła Południa w momencie dokonania pełnej płatności za zakup ww usług.
Punkt może być przyznany Uczestnikowi tylko jeden raz za jeden wykorzystany i opłacony nocleg, zakup usługi gastronomicznej czy SPA, bez względu na ilość okazanych Kart.
Kolekcja odpowiedniej ilości Zakręconych Perełek uprawnia do odbioru określonych nagród.
Każdy Uczestnik może zdobyć maksymalnie 21 Punktów w ramach jednej Karty Promocji.
Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat licząc od końca roku, w którym zostały przyznane.

5. Nagrody

Każdy Uczestnik ma możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na nagrody:
Kolekcja 11 Punktów na jednej Karcie Promocji upoważnia do odebrania bonu SPA – Podarunek Piękna o wartości 100 zł
Kolekcja 21 Punktów na jednej Karcie Promocji uprawnia do odbioru voucheru obejmującego pobyt dla dwóch osób w hotelu Perła Południa: 1 nocleg dla dwóch osób w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem i obiadokolacją
Wydawanie nagród odbywa się tylko na podstawie okazania nieuszkodzonej, uzupełnionej Karty Promocji oraz za zgodnością z rejestrem prowadzonym przez recepcją hotelową.

6. Postanowienia końcowe

Hotel Perła Południa zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Promocji oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Promocji i realizacji celów, dla których został stworzony.

O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w recepcji hotelowej.
Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Hotel Perła Południa zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Promocji mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą.
O zawieszeniu lub zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną poinformowani.
Hotel Perła Południa nie odpowiada za zniszczenie lub utracenie Karty Promocji przez Uczestnika.
Karta Promocji jest własnością Hotelu Perła Południa i nie jest kartą kredytową, bankomatową ani kartą płatniczą.
Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej.