Rezerwacja i anulacja warunki

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI i ANULACJI POKOI HOTELOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
- wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.perlapoludnia.pl
- wysłanie zamówienia pobytu w formie pisemnej: mailem, faksem lub listem
- osobiście lub telefonicznie

Po dokonaniu rezerwacji Hotel prześle na wskazany adres potwierdzenie rezerwacji.
Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przedpłaty w formie zadatku /w myśl rozumienia art. 394 par. 1 kc/ przelewem / gotówką wpłaconej do trzech dni roboczych od daty dokonania rezerwacji w wysokości 40 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu:

   RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.  09 1750 1240 0000 0000 3889 7241

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku.
Klient zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za zamówione zakwaterowanie najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pobytu
W przypadku anulacji pobytu, za który wpłynęła kwota potwierdzająca rezerwację – wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje:
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00.
Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00.

HOTEL PERŁA POŁUDNIA, 33-343 Rytro 380, PBM Południe Tour sp. z o.o.
Tel. 18 446 90 31 – 33, Faks 18 449 74 25, www.perlapoludnia.pl, e-mail: hotel@perlapoludnia.pl
KRS 0000200308 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
NIP 734-30-30-470 REGON 492932099 Wysokość kapitału zakładowego 4 500 000 PLN