Regulamin korzystania z centrum SPA i Wellness

1.Spa jest strefą ciszy i relaksu.

2.Na terenie Spa należy zachować szczególną ostrożność.

3.Na terenie Spa obowiązuje zakaz:
- palenia tytoniu,

- spożywania alkoholu oraz innych używek,

- wnoszenia opakowań szklanych,

- biegania,

- wskakiwania do jacuzzi.

4.Do Spa nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

5.Dzieci poniżej 13 roku życia nie korzystają ze strefy mokrej z wyjątkiem niedziel w godzinach od 12:00 do 14:00.

6. Na terenie Spa prosimy o zachowanie ciszy. Pracownicy Spa po  wcześniejszym upomnieniu mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w inny sposób wpływają na dyskomfort  gości. W takim wypadku hotel nie zwraca poniesionych kosztów wstępu.

7. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie recepcji Spa o chęci korzystania z jacuzzi.  Jacuzzi włączane jest wyłącznie przez pracownika Spa.

8. Na terenie strefy mokrej obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze. W razie nieposiadania przy sobie obuwia zamiennego można zakupić klapki jednorazowe w recepcji Spa.

9. Przed wejściem do sauny, łaźni lub jacuzzi należy umyć całe ciało pod natryskiem.

10. Korzystanie z sauny suchej powinno odbywać się wyłącznie w ręczniku (bez kostiumów kąpielowych, slipek oraz klapek).

11. Korzystanie z łaźni parowej powinno odbywać się wyłącznie w strojach kąpielowych lub slipkach (bez ręczników).

12.Należy przebrać się w szatni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.

13. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Spa.
14.Szlafroki wypożyczane są dla Gości za odpłatnością.

15.Prosimy zgłaszać personelowi Spa wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na komfort korzystania ze Spa.

16. W sytuacji spóźnienia się na zabieg przez Gościa, czas ten zostaje odliczany od łącznego czasu zabiegu.

17. Prosimy o informacje co do zmiany godziny zabiegu lub odwołania rezerwacji przed planowanym terminem co najmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie klient będzie obciążony za zabieg.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz innych Gości prosimy o zastosowanie się do powyższego regulaminu.

 

Życzymy udanego relaksu w naszym SPA.