PBM Południe

Początek działalności  PBM Południe Tour Sp. z o.o. sięga 2004 r., kiedy w dniu 23.01.2004 r. powołana została PBM Perła Południa Tour sp. z o.o. ze 100 % wkładem udziałów PBM Południe S.A. w Warszawie . W początkowym okresie główna działalność spółki skupiała się na pośrednictwie usług turystycznych.

W dniu 10.08.2006 r. aktem notarialnym zmieniono nazwę na PBM Południe sp. z o.o. oraz wniesiono aportem do spółki grunty i nieruchomości hotelu Perła Południa w Rytrze oraz pensjonatu Perła Sudetów w Karpaczu.

Główny obszar działalności PBM Południe Tour sp. z o.o. to – hotele i podobne obiekty zakwaterowania /5510Z wg Polskiej Klasyfikacji Działalności/.

PBM Południe Tour sp. z o.o cieszy się uznaniem i zaufaniem najbardziej wymagających Gości, dając gwarancję najwyższego poziomu i kultury świadczonych usług.

Zarząd PBM Południe Tour sp. z o.o. doskonale rozumie konieczność przeprowadzania  nieustannych inwestycji w swoich obiektach w celu polepszania jakości świadczonych usług, a co za tym idzie  zajmowania wysokiej pozycji w stosunku do bardzo dużej ilości konkurencyjnych obiektów świadczących podobne usługi oraz osiągania zadowolenia Klientów.

Kolejne inwestycje począwszy od roku 2006 r.  poprawiają nie tylko jakość świadczonych usług ale także warunki pracy pracowników spółki w obiektach w Rytrze i w Karpaczu.

Hotel Perła Południa w Rytrze

2008 r. – modernizacja kawiarni hotelowej oraz przestrzeni lobby baru

2008 r. – instalacja systemów klimatyzacyjnych w  restauracji hotelowej

2009 r. – zakończono instalację 126 szt.  kolektorów słonecznych  - inwestycja wsparta dotacją EKO FUNDUSZU  wprowadzająca  spółkę w obszar przyjazny środowisku

2010 r. – rozbudowa części basenowej, zwiększenie kubatury pomieszczenia oraz wymiana stolarki okiennej

2011 r. – modernizacja części szatniowej basenu, natrysków oraz sali gimnastycznej

2012 r. – przeprowadzenie termomodernizacji budynku hotelu z wykorzystaniem środków własnych i preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Pensjonat Perła Sudetów w Karpaczu

2012 r. – przeprowadzenie kapitalnego remontu pensjonatu Perła Sudetów – willa II podnosząc do poziomu *** warunki zakwaterowania.

W 2011 r. PBM Południe Tour sp. z o.o. otrzymała certyfikat  Sądeckiej Marki Turystycznej przyznany przez Kapitułę Sądeckiej Marki Turystycznej powołanej w kwietniu 2011 roku w ramach konkursu branży turystycznej powiatu nowosądeckiego, którego organizatorami są : Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Nowosądecka Izba Turystyczna, Sądecka Organizacja Turystyczna oraz Sądecka Izba Gospodarcza. Certyfikat  ma służyć wskazaniu miejsc, które jakością usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym regionu zasługują na najwyższe uznanie ; ma spełniać dwie funkcję, gwarancję wysokiej jakości  świadczonych usług oraz promocję danej firmy na tle innych.